Okiem proboszcza – teksty, notatki z kazań, wypisy, myśli…

ks. Damian Jarnot
ur. 29.05.1971 r. w Tychach
parafia pochodzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym święcenia kapłańskie 10.05.1997 w Katowicach

hasło prymicyjne:
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,a miłości bym nie miał,stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,byłbym niczym.I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,nic mi nie pomoże.Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.Miłość nigdy nie ustaje.
(1Kor13,1-8)

Posługa duszpasterska:
– 1997 – 2000 – parafia św. Anioła Stróża w Gorzycach
– 2000 – 2004 – parafia św. Maksymiliana M. Kolbego w Rudziczce
– 2004 – 2007 – parafia św. Stanisława w Żorach
– 2007 – 2012 – parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku
– 2012 – 2015 – parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach – Szopienicach
– 2015 – 2018 – parafia św. Marii Magdaleny w Tychach
– 2018 – 2019 – parafia Bożego Ciała w Katowicach – Piotrowicach
– 2019 – parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Rybniku – Kamieniu