Wspólnoty parafialne

Ministranci

Parafia od początku powstania może się szczycić liczną grupą ministrantów. Aktualnie posługę przy ołtarzu pełni 25 ministrantów ze szkół podstawowych, szkół średnich, a także szkół wyższych. Ministranci spotykają się na swoich zbiórkach w sobotę o godz. 9.00 w domu katechetycznym. Niektórzy ministranci zajmują się też kolportażem Gościa Niedzielnego
w parafii, przynosząc ten katolicki tygodnik wprost do domów parafian. Zapraszamy nowych kandydatów!

Róże różańcowe

To wspólnota modlitewna. Do każdej Róży należy 20 osób. Każda osoba jest zobowiązana do odmówienia zaledwie jednej dziesiątki różańca dziennie z danej tajemnicy. Obecnie w parafii działa 7 takich Róż.

Dzieci Maryi

Celem istnienia grupy jest głębsze poznanie i pokochanie Maryi, wiodące do ukształtowania życia na Jej wzór. Spotkania odbywają się w sobotę w godzinach 10.00 – 11.30 w domu katechetycznym. Zapraszamy!

Oaza

W parafii działa wspólnota Ruchu „Światło-Życie”, czyli popularna Oaza. Charyzmat Ruchu wyrażają słowa „światło” i „życie” określające ideał chrześcijańskiej dojrzałości. Dojrzały chrześcijanin to nowy człowiek, który jednoczy poznanie (światło) i egzystencję (życie). Do tej jedności może doprowadzić człowieka Duch Święty (omega jest symbolem Ducha Świętego) dzięki krzyżowi Chrystusa i naszemu bezinteresownemu darowi z siebie w służbie Bogu i ludziom. Młodzież w naszej parafii spotyka się na spotkaniach formacyjnych w piątki po wieczornej Eucharystii około godziny 18.45 (w domu katechetycznym lub salce probostwa)

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Do wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. należy ośmiu mężczyzn. Ich zadaniem jest pomoc przy udzielaniu Komunii Św. Zanoszą też Najświętszy Sakrament do ludzi chorych
w domach. W czasie Mszy Św. pełnią też w naszym kościele funkcję lektorów.

Wspólnota Jezusa Miłosiernego

Ruch Szensztacki

Ruch Szensztacki założony 18 października 1914 roku przez ks. Józefa Kentenicha (1885-1968) jest międzynarodowym ruchem moralno-religijnej odnowy w Kościele katolickim, który jednoczy młodzież i dorosłych, żyjących samotnie i rodziny, kapłanów i świeckich. Zasadniczym elementem duchowości Ruchu Szensztackiego jest przymierze miłości z Maryją oraz więź z miejscem łask – Prasanktuarium w Szensztat i jego kopiami na całym świecie. Maryja czczona jest w sanktuariach szensztackich jako Matka Boża Trzykroć Przedziwna tzw. Umiłowana Córka Boga Ojca, Oblubienica Ducha Świętego i Matka Syna Bożego. W przymierzu miłości z Matką Bożą zmierzamy ku Jezusowi a przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym – do Ojca W naszej parafii Ruch Szensztacki skupia Wspólnotę Rodzin oraz Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej.