WCZESNA i PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Zasady ogólne:

  1. Ze wskazań dotyczących przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w archidiecezji katowickiej: „Przystępowanie do wczesnej komunii świętej należy umożliwić dzieciom w każdej parafii, z zachowaniem reguły, że podstawową formą pozostaje przygotowanie do przyjęcie komunii świętej w klasie trzeciej”

Czytaj dalej…

  1. C.d.: „Do wczesnej komunii świętej można dopuścić dzieci tych rodziców, którzy dają moralną pewność, że troszczyć się będą o rozwój życia eucharystycznego i o religijno – moralne wychowanie dziecka”. Zatem rodzice z zasady powinni być małżeństwem sakramentalnym i regularnie praktykować wiarę (również OJCIEC!) razem z dzieckiem.
  2. C.d.: „Przygotowanie dzieci do wczesnej komunii świętej trwa dwa lata. W pierwszym roku miejscem katechezy dzieci pięcioletnich jest przedszkole, zaś w drugim roku – oprócz katechezy w przedszkolu lub w szkole – organizuje się raz w tygodniu spotkanie w parafii”

Zatem:

– Dzieci pięcioletnie uczestniczą w katechezie w przedszkolu.

– Jeśli dzieci pięcioletnie nie uczęszczają do przedszkola, pracują nad treścią wiary razem z rodzicami w domu na podstawie książeczki:

https://www.swietywojciech.pl/Ksiazki/Literatura-dla-dzieci-i-mlodziezy/Ksiazki-dla-dzieci/Zaproszeni-na-uczte-O-Mszy-Swietej-dla-malych-i-duzych

Warto przepracować z dzieckiem następujące multimedialne katechezy:

https://view.genial.ly/60132301a9ce380d7fc17a87/presentation-eucharystia

https://view.genial.ly/5fd1e6ec8df3d70d2bbf8026/presentation-kl6-konfesjonal-copy

– Dzieci z klasy III uczestniczą w katechezie w szkole. Jeśli dziecko nie uczęszcza do SP nr 28 w Kamieniu, dostarcza zaświadczenie o udziale w katechezie i krótką „opinię” swojej katechetki.

UROCZYSTOŚĆ WCZESNEJ KOMUNII planujemy na niedzielę 8 maja 2022 r . o godz. 12.00, a UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ na niedzielę 15 maja o godz. 12.00

Spotkania dla Rodziców i Dzieci, które przygotowują się do WCZESNEJ Komunii Świętej odbywają się w środy o godz. 17.00 (jedna grupa!) w domu katechetycznym.

PAŹDZIERNIK to miesiąc modlitwy różańcowej. Gorąco prosimy, aby każde dziecko choć raz w tygodniu pojawiło się w kościele na nabożeństwie różańcowym.

W poniedziałek 4 października o godz. 17.00 – poświęcenie różańców dzieci, przygotowujących się do WCZESNEJ Komunii Świętej (różańce kupujemy we własnym zakresie)

We wtorek 5 października o godz. 17.00 – poświęcenie różańców dzieci, które przygotowują się do PIERWSZEJ Komunii Świętej (różańce kupujemy we własnym zakresie)