Informacje o parafii

ul. Robotnicza 95
44-213 Rybnik-Kamień
tel. 32 421 92 18
tel. kom.  690 274 078

Konto bankowe parafii:
82 8454 1095 2003 0064 3324 0001 – O.K. Bank Spółdzielczy/ O. Czerwionka

W jaki sposób powinna zostać rozliczona „darowizna na cele kultu religijnego” w zeznaniu rocznym?

Aby odliczyć ulgę z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego (w tym „na cele kultu religijnego”), należy w pierwszej kolejności określić, jaką wartość mamy prawo odliczyć. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT możliwe jest odliczenie kwoty przekazanej tytułem darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentacji uprawniającej do skorzystania z ulgi (nie dołącza się ich do zeznania, jednakże należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie), czyli w przypadku darowizny: pieniężnej – potwierdzeniem może być co do zasady np. potwierdzenie przelewów na konto obdarowanego w związku z przekazaną darowizną, (tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”); – niepieniężnej, np. figur czy obrazów o charakterze religijnym – potwierdzeniem może być dowód, w którym zostały zawarte informacje: kto jest obdarowywanym i obdarowującym (imiona, nazwiska, adresy), w jakiej wartości jest darowizna oraz załączone oświadczenie osoby obdarowanej, że przyjęła darowiznę. W przypadku darowizny niepieniężnej za dowód może również posłużyć co do zasady umowa darowizny. Skorzystanie z ulgi w zeznaniu rocznym wskazuje się w załączniku PIT/0 w części D. Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

SWIFT (dla wpłat z zagranicy): POLUPLPR

Adres mailowy parafii:
kamien.albert@katowicka.pl

DUSZPASTERZE:

ks.  Jerzy Korduła BUDOWNICZY I PIERWSZY PROBOSZCZ –  urodził się 12 lutego 1952 r.
w pobliskich Boguszowicach. Święcenie kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza 23 marca 1978 roku. Jego pierwszą placówką była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Chorzowie Batorym. Przebywał tam w latach 1978-1981. Do roku 1983 był wikarym w parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. W latach 1983-1989 przebywał w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Od roku 1989, czyli od czasu powstania parafii św. Brata Alberta w Kamieniu był jej duszpasterzem aż do 26 lipca 2019 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. 

ks. Damian Jarnot –   administrator parafii od 27 lipca 2019 r., proboszcz od 04.10.2020 r.