Informacje o parafii

ul. Robotnicza 95
44-213 Rybnik-Kamień
tel. 32 421 92 18
tel. kom.  690 274 078

Konto bankowe parafii:
82 8454 1095 2003 0064 3324 0001 – O.K. Bank Spółdzielczy/ O. Czerwionka

SWIFT (dla wpłat z zagranicy): POLUPLPR

Adres mailowy parafii:
kamien.albert@katowicka.pl

DUSZPASTERZE:

ks.  Jerzy Korduła BUDOWNICZY I PIERWSZY PROBOSZCZ –  urodził się 12 lutego 1952 r.
w pobliskich Boguszowicach. Święcenie kapłańskie przyjął z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza 23 marca 1978 roku. Jego pierwszą placówką była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Chorzowie Batorym. Przebywał tam w latach 1978-1981. Do roku 1983 był wikarym w parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. W latach 1983-1989 przebywał w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Od roku 1989, czyli od czasu powstania parafii św. Brata Alberta w Kamieniu był jej duszpasterzem aż do 26 lipca 2019 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. 

ks. Damian Jarnot –   administrator parafii od 27 lipca 2019 r., proboszcz od 04.10.2020 r.

ks. Kazimierz Musioł REZYDENT, doktorant KUL, w parafii od 1 grudnia 2019r.