Historia parafii

Powstanie parafii

Ksiądz biskup poświęca obraz

Parafia w Kamieniu powstała po odłączeniu od parafii macierzystej
w sąsiednich Książenicach. 16 października 1989 r. ksiądz arcybiskup Damian Zimoń erygował Kamień parafią tymczasową pod wezwaniem świętego Brata Alberta. Jednocześnie administratorem parafii został ksiądz Jerzy Korduła. 1 listopada 1989 r. ksiądz biskup Gerard Bernacki uroczyście poświęcił nowy ołtarz w kaplicy oraz obraz patrona, św. Brata Alberta.

Budowa kościoła

Pierwszy sztych

Kaplica mieszcząca się w domie katechetycznym była niewielka, tak więc misją księdza od początku była budowa nowej świątyni. Już w styczniu 1990 r. zaczęto kupować materiały budowlane na przyszły kościół. Opracowanie projektu przyszłego kościoła i probostwa zlecono mgr inż. Antoniemu Czernowowi z Tychów. 23 kwietnia 1990 r. Komisja ds. Architektury i Sztuki Sakralnej zatwierdziła projekt. W tym samym miesiącu Urząd Miasta w Rybniku zatwierdził plan realizacyjny budowy, a 9 lipca wydał pozwolenie na budowę. Poświęcenia terenu pod budowę kościoła dokonał ksiądz biskup Gerard Bernacki. On też, wraz z księdzem Jerzym, dokonał symbolicznego „pierwszego sztychu”.

Stan zerowy

Prace budowlane rozpoczęto 26 lipca 1990 r. W pierwszym roku zaplanowano doprowadzenie obiektu do stanu zerowego. Prace wykonywali miejscowi murarze pod kierunkiem pana Henryka Piechy. W połowie października pierwszy etap prac budowlanych został zakończony. W roku 1991 wyciągnięto mury kościoła i probostwa. W międzyczasie ksiądz arcybiskup Damian Zimoń 1 lipca 1991 r. ustanowił Kamień jako parafię samodzielną pw. św. Brata Alberta. Od tej pory parafia posiada osobowość prawną.

Montaż wieży

Rok 1992 to dalsze intensywne prace przy budowie kościoła.
Przybytek został w całości zadaszony, zamontowano też okna. We wrześniu zostały zakończone prace nad montowaniem wieży. W roku 1993 przeprowadzone zostały zewnętrzne prace tynkarskie. Na sufit kościoła przybito też boazerię.

Wmurowanie kamienia węgielnego

19 października 1993 r. po uroczystej mszy św. koncelebrowanej,
której przewodniczył ks. biskup Gerard Bernacki, został wmurowany
w filar kościoła kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie.

Dzwony

W następnym roku, 15 marca, odbyła się uroczystość poświęcenia dzwonów. Mają one następujące imiona:
– największy – ku czci św. Józefa
– średni – ku czci świętych męczenników Jana i Pawła (patronów Kamienia)
– najmniejszy – ku czci świętej Barbary i świętego Floriana

Poświęcenie kościoła

Konsekracja kościoła

Po czterech latach budowy, nadeszła chwila poświęcenia kościoła. Konsekracji świątyni dokonał ksiądz arcybiskup Damian Zimoń 3 września 1994 r. W uroczystości uczestniczyło ponad 40 księży i 4 tysiące wiernych.

Nowy kościół

Peregrynacja

Czarna Madonna


W dniach 14-15 września 1997 r. odbyła się w parafii peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczyste przyjęcie Królowej Polski odbyło się we wspaniałej oprawie i przy licznym udziale parafian. Obraz niesiony był do kościoła przez delegacje różnych stanów: strażaków, matki, młodzież, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii oraz ojców, którzy ustawili obraz na wyeksponowanym tronie.

Kaplica przedpogrzebowa

Kaplica przedpogrzebowa

W 2000 roku oddano do użytku kaplicę przedpogrzebową. Wybudowano ją tuż przy domie katechetycznym i połączono ją z nim przewiązką, aby tworzyły jedną bryłę architektoniczną.
W środku znajdują się 3 komory – pomieszczenia na sarkofagi oraz sala na gromadzenie się wiernych na modlitwy za zmarłego.

Organy

Organy piszczałkowe firmy Fischer & Krämer poświęcił Arcybiskup Damian Zimoń 25 kwietnia 2006 roku. Przeniesienie organów rozpoczęto w maju 2005 roku z niemieckiej parafii św. Jerzego w Ehrenstetten. Organy służą nie tylko uświetnianiu liturgii, odbyło się na nich wiele koncertów organowych.

Instrument pochodzi z 1972.