UWAGA! WIRUS!

Drodzy Parafianie!

Jest coraz trudniej! Żyjemy w lęku o zdrowie, życie i w wielkiej niepewności. Aktualnie w naszym kościele mogą przebywać zaledwie 42 osoby. Dla lepszej logistyki znowu mamy miejsca oznaczone białymi kartonikami, gorąco prosimy, by siadać właśnie przy nich. Dajmy możliwość udziału we Mszy Świętej w kościele tym, którzy są związani z intencją mszalną. Na zewnątrz wystawione są głośniki, a drzwi kościoła otwarte (także ze względu na konieczność wietrzenia… – proszę zatem cieplej się ubierać idąc do kościoła). Gorąco prosimy o rozsądek i odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji o pójściu do kościoła. Przypominamy, że nadal jest aktualna DYSPENSA naszego Arcybiskupa Wiktora z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.

Trwajmy w duchowej łączności także poprzez transmisję internetową, zatroszczmy się o to, by każdy miał taką możliwość. Wspierajmy sie wzajemnie tak, jak potrafimy. Straż Pożarna deklaruje chęć pomocy tym, którzy nie radzą sobie z trudnościami związanymi z wirusem. Gdyby ktoś potrzebował takiej, pomocy, prosimy o kontakt.

Tym, którzy do kościoła przyjdą przypomniamy o obowiązku posiadania maseczki, o bezpiecznych odległościach, o dezynfekowaniu rąk przy wejściu. Nagal gorąco prosimy o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Jesteście w naszych sercach! Trwamy na modlitwie za Was wszystkich