MISJE ŚWIĘTE

MISJE ŚWIĘTE

Uroczystość ODPUSTOWĄ w naszej Parafii będziemy przeżywać w niedzielę   19 czerwca. Będzie to również początek MISJI ŚWIĘTYCH. Przeprowadzą je Misjonarze Świętej Rodziny – ks. Janusz Jezusek i ks. Stanisław Malinowski. Gorąco prosimy Parafian o modlitwę za MISJE i Misjonarzy – prośmy Boga, by był to czas prawdziwej odnowy duchowej naszej Parafii i Parafian!

MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚW.

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które odbędą się w naszej Parafii. Spraw łaskawie, żeby te Misje Święte przyniosły Tobie większą chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź Królestwo Twoje!” Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te Misje święte. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej Parafii. Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam  i ratujcie nas. Amen.