List Pasterski Arcybiskupa Katowickiego na I Niedzielę Adwentu + Dyspensa na „BARBÓRKĘ” – 4.XII.2020 r.