SPOTKANiA KOLĘDOWE – aktualizacja:

Ze względu na nadal trudną sytuację epidemiologiczną tegoroczna „kolęda” będzie miała taką formę, jak w roku ubiegłym – spotkań w kościele dla mieszkańców poszczególnych ulic, z możliwością odwiedzin w domu – na indywidualne zaproszenie – dla rodzin, które przyprowadziły się do Kamienia, chcą poświęcić nowe domy lub mają wielką potrzebę duchową takiego spotkania. W tej trudnej sytuacji epidemiologicznej nikogo do niczego nie zmuszamy, choć cieszyć się będziemy Waszą obecnością; można łączyć się także duchowo poprzez transmisję internetową. Chcemy razem z Wami adorować Dzieciątko poprzez śpiew kolęd, modlić się o Boże błogosławieństwo w kolejnym roku, nade wszystko wypraszać łaskę zdrowia. Ewentualne składane przy tej okazji ofiary będą przeznaczone na malowanie kościoła i renowację posadzki. I tak zapraszamy Parafian mieszkających przy poszczególnych ulicach w następujących terminach:

29.12.2021 – godz. 18.00 – ul. Miła, ul. Robotnicza

29.12.2021 – godz. 19.15 – ul. Bożka, numery parzyste

30.12.2021 – godz. 18.00 – ul. Bożka, numery nieparzyste

30.12.2021 – godz. 19.15 – ul. Nałkowskiej

03.01.2022 – godz. 18.00 – ul. Pojdy

03.01.2022 – godz. 19.15 – ul. Brzozy

04.01.2022 – godz. 18.00 – ul. Dudka

04.01.2022 – godz. 19.15 – ul. Poremby

05.01.2022 – godz. 18.00 – ul. Szewczyka, ul. Willowa, ul. Gminna

05.01.2022 – godz. 19.15 – ul. Falista, ul. Hanaka, ul. Sikorskiego

10.01.2022 – godz. 18.00 – ul. Bieli

10.01.2022 – godz. 19.15 – ul. Makowa, ul. Żeleńskiego

11.01.2022 – godz. 18.00 – ul. Hotelowa

11.01.2022 – godz. 19.15 – ul. jodłowa, numery parzyste

12.01.2022 – godz. 18.00 – ul. Jodłowa, numery nieparzyste

12.01.2022 – godz. 19.15 – ul. Sąsiedzka

13.01.2022 – godz. 19.15 – ul. Walecznych

Jeśli jakaś rodzina nie może przyjść w wyznaczonym terminie, może dołączyć do innego. Warto przy tej okazji (lub wcześniej) zabrać z kościoła trochę wody święconej i pokropić nią mieszkanie modląc się o potrzebne łaski, korzystając na przykład z następującej modlitwy:

MODLITWA

poświęcenia w domu czy mieszkaniu

Obrzęd rozpoczyna się od wspólnego śpiewu kolędy np. „Bóg się rodzi” i znaku krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ojciec rodziny lub inna osoba pozdrawia obecnych mówiąc:

C. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Wspólna modlitwa

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa błogosławieństwa

C. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. † Niech przebywając w domu doznają Twojej opieki, wychodząc z niego cieszą się Twoją obecnością, wracając do niego przyjmują Ciebie jako Gościa * niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

C. Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę i zmartwychwstanie.

Mieszkanie i domowników należy pokropić wodą święconą na znak, że poprzez chrzest św. jesteśmy zespoleni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.

C. Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół oraz całą nasza Ojczyznę opiece Matki Bożej.

W. Pod Twoją obronę…

C. Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.

W. Amen.

C. Niech nas wszystkich błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.