ADWENT!

Dziękujemy WSZYSTKIM, a zwłaszcza DZIECIOM za udział w RORATACH i za pomoc w ich prowadzeniu. Plansze roratnie dzieci przynoszą DZIŚ do kościoła i składają do kosza przed ołtarzem. Podsumowanie rorat (odebranie plansz i upominków) planujemy w Święto Młodzianków 28 grudnia. Zachęcamy także dzieci do zrobienia „autorskich” bombek, którymi udekorujemy jedną z choinek w kościele -można je składać również DZIŚ do dużego kartonu przy figurze św. Brata Alberta. Przy filarze w kościele można jeszcze nabyć (w ramach „samoobsługi”) opłatki i sianko na stół wigilijny.